Cryotherapie

Red Light Therapie

Stand Up Tanning

Cryotherapie contra-indicaties

 • Zwangerschap

 • Een matig of ernstig verhoogde bloeddruk (bloeddruk hoger dan 180/100 mmHg)

 • Een acuut hartinfarct of een hartinfarct in de afgelopen 6 maanden

 • Instabiele angina pectoris: hartkramp die optreedt zonder directe aanleiding en niet vanzelf overgaat (dreigend hartinfarct)

 • Hartritmestoornissen

 • Hart- en vaatziekten waarbij ziekteverschijnselen aanwezig zijn

 • Reversibele cerebrale vasoconstrictiesyndroom

 • Een pacemaker

 • Etalagebenen (ook wel perifeer vaatlijden of claudicatio intermittens genoemd)

 • Veneuze trombose: bloedstolsel in de aderen

 • Acute hersenbloeding of een hersenbloeding in het verleden

 • Epileptische aanvallen

 • Fenomeen van Raynau

 • Koorts

 • Kanker

 • Longaandoeningen waarbij ziekteverschijnselen aanwezig zijn

 • Bloedingsstoornissen

 • Ernstige bloedarmoede

 • Claustrofobie (angst voor kleine of afgesloten ruimte)

 • Koudeallergie

 • Leeftijd jonger dan 18 jaar (dan is toestemming van de ouders nodig voor behandeling)

 • Acute nieraandoeningen en acute aandoeningen van de urinewegen

 • Onder de invloed van alcohol of drugs

Red Light therapie contra-indicaties

 • Gebruik van medicijnen die in combinatie met licht een fototoxische of fotoallergische reactie kunnen veroorzaken

 • Bepaalde vormen van kanker (we adviseren je om dit na te vragen bij je behandelend arts)

Stand Up Tanning contra-indicaties

 • Leeftijd jonger dan 18 jaar (dan is toestemming van de ouders nodig)