Cryotherapie

Red Light Therapie

Stand Up Tanning

Hyperbaric Oxygen Therapy

Cryotherapie contra-indicaties

 • Zwangerschap

 • Een matig of ernstig verhoogde bloeddruk (bloeddruk hoger dan 180/100 mmHg)

 • Een acuut hartinfarct of een hartinfarct in de afgelopen 6 maanden

 • Instabiele angina pectoris: hartkramp die optreedt zonder directe aanleiding en niet vanzelf overgaat (dreigend hartinfarct)

 • Hartritmestoornissen

 • Hart- en vaatziekten waarbij ziekteverschijnselen aanwezig zijn

 • Reversibele cerebrale vasoconstrictiesyndroom

 • Een pacemaker

 • Etalagebenen (ook wel perifeer vaatlijden of claudicatio intermittens genoemd)

 • Veneuze trombose: bloedstolsel in de aderen

 • Acute hersenbloeding of een hersenbloeding in het verleden

 • Epileptische aanvallen

 • Fenomeen van Raynau

 • Koorts

 • Kanker

 • Longaandoeningen waarbij ziekteverschijnselen aanwezig zijn

 • Bloedingsstoornissen

 • Ernstige bloedarmoede

 • Claustrofobie (angst voor kleine of afgesloten ruimte)

 • Koudeallergie

 • Leeftijd jonger dan 18 jaar (dan is toestemming van de ouders nodig voor behandeling)

 • Acute nieraandoeningen en acute aandoeningen van de urinewegen

 • Onder de invloed van alcohol of drugs

Red Light therapie contra-indicaties

 • Gebruik van medicijnen die in combinatie met licht een fototoxische of fotoallergische reactie kunnen veroorzaken

 • Bepaalde vormen van kanker (we adviseren je om dit na te vragen bij je behandelend arts)

Stand Up Tanning contra-indicaties

 • Leeftijd jonger dan 18 jaar (dan is toestemming van de ouders nodig)

Hyperbaric Oxygen Therapy contra-indicaties

 • Klaplong (pneumothorax)

 • Pulmonale Hypertensie

 • Trommelvlies perforatie

 • Koorts

 • Virale infectie

 • Onder de invloed van alcohol of drugs

 • Zwagerschap

 • De onderstaande contra-indicaties kunnen met schriftelijke bevestiging van u behandelend arts worden geaccepteerd

 • Luchtwegaandoening (astma, COPD), ect.)

 • Geblokkeerde gehoorgangen of sinussen

 • Otis media of operatie aan de trommelvlies

 • Barotrauma / barotitis media

 • Optische neuritis / oogzenuw ontsteking

 • Congenitale sferocytose

 • Stuiptrekkingen of epileptie

 • Overmatige CO-blootstelling (Koolmonoxide)

 • Decompressieziekte

 • Claustrofobisch

 • Gebruik van de volgende medicatie:

 • Cisplatine

 • Antabus-disulfiram

 • Adriamycine-doxorubicine

 • Bleomycine

 • Sulfamylon-mafenide

 • Nicorette - Nicoderm

 • Opioïden / verdovende pijnstillers

 • Steroïden