Freez Challenge

Boek nu

Cadeaubon?

Bestel nu

Hele lichaam cryotherapie bij -110° C

Hele lichaam cryotherapie bij -110° C

J. Wichmann, R. Fricke

Twintig patiënten met de ziekte van Bechterew werden in de kliniek 4 weken lang dagelijks behandeld met fysiotherapie. Daarnaast kregen ze elke dag hele lichaam cryotherapie.

De controlegroep bestond uit 10 patiënten met de ziekte van Bechterew. Zij werden in de kliniek 4 weken dagelijks behandeld met fysiotherapie. Daarnaast kregen ze elke dag thermotherapie.

Verder werden 10 poliklinische patiënten met symptomen van de ziekte van Bechterew onderzocht op twee tijdstippen. Gemiddeld lagen er 36 dagen tussen het eerste en tweede tijdstip. De onderzoekers keken naar hun activiteitenindex. Ze gebruikten daarvoor objectieve en subjectieve parameters (zie verderop).

Resultaten

Na een behandeling van 28 dagen was de ziekteactiviteit van de twee groepen klinische patiënten significant gedaald (p=0,0001, p=0,0050). De poliklinische groep daarentegen vertoonde statistisch significante veranderingen van de activiteitenindex (p=1,000) over een periode van 36 dagen.

De afname van de totale ziekteactiviteit was na 28 dagen hele lichaam therapie in het ziekenhuis significant hoger dan na een behandeling van 4 weken thermotherapie in het ziekenhuis. Na de behandeling was de ziekteactiviteit significant verbeterd bij de groep klinische patiënten (p=0,0009, p=0,0196). Die ziekteactiviteit werd gemeten aan de hand van objectieve criteria (algemene bewegingsbeperking, beweeglijkheid van elke regio van de wervelkolom, bezinkingssnelheid van de rode bloedcellen, hemoglobinegehalte, algemeen medische diagnose),

Na hele lichaam cryotherapie zagen de onderzoekers significante functionele verbeteringen in alle 3 de regio’s van de wervelkolom (cervicaal, thoracaal, lumbaal). Daarentegen werden significante functionele verbeteringen van thermotherapie alleen gezien in de thoracale wervelkolomfunctie. (Thoracaal betekent: m.b.t. de borstwervels.)
Na hele lichaam cryotherapie waren functionele verbeteringen in de cervicale wervelkolom significant groter dan functionele verbeteringen in de cervicale wervelkolom na thermotherapie. (Cervicaal betekent: m.b.t. de halswervels.)

Na de behandeling van 28 dagen bleek de klinische groep die dagelijks hele lichaam cryotherapie kreeg een statistisch significante vermindering (p=0,0002) te vertonen van subjectieve klachten (ochtendstijfheid, abnormale vermoeidheid, gewrichtspijn en ervaren ongemak). Tegelijkertijd werd er geen statistisch significante vermindering van subjectieve klachten gezien in de klinische groep die dagelijks aanvullende thermotherapie kreeg en ook niet in de poliklinische groep (p=0,1025, p=0,0588).

Conclusies

De resultaten van deze studie wijzen op een onafhankelijk effect van dagelijkse langdurende hele lichaam cryotherapie.

De onderzoekers concluderen dat hele lichaam cryotherapie van specifiek therapeutisch belang is voor de combinatietherapie die nodig is bij de ziekte van Bechterew.

Nieuwe klant Rooster
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ervaar de sensatie van -110°C.

De extreme kou stimuleert het lichaam om herstelprocessen in gang te zetten, processen die het van nature in zich heeft.

Nieuwe klant Rooster

© Freezlab 2019 - Olympisch Stadion 36, 1076 DE Amsterdam - 020-2621054 - info@freezlab.nl
Freezlab Amsterdam wordt beheerd door Cryo Sisters B.V. Algemene Voorwaarden - BTW NL855317942B01 - KvK 63620448 - Privacy Statement
loading