Freez Challenge

Boek nu

Cadeaubon?

Bestel nu

Effecten van hele lichaam cryotherapie op het cytokinegehalte bij chronische polyartritis

Effecten van hele lichaam cryotherapie op het cytokinegehalte bij chronische polyartritis

C. Richter, R. Fricke

Een eerdere studie toonde aan dat de hoeveelheid T-helpercellen in het perifere bloed van patiënten met chronische polyartritis tot 3 uur na hele lichaam cryotherapie significant afnam. (Perifeer bloed is het vrij in de bloedbaan circulerende bloed.)

Doel en methode

De onderzoekers wilden nog meer bewijs te verzamelen voor het effect van hele lichaam cryotherapie op het immuunsysteem bij aandoeningen waarbij sprake is van chronische ontstekingen in het lichaam. Daarom analyseerden ze bij 20 patiënten met de diagnose chronische polyartritis (volgens ARA-criteria, geen afweeronderdrukkende therapie) en bij 10 gezonde proefpersonen de concentratie interleukine-I-β en de tumornecrosefactor-alfa (TNF α) in het bloed. Ze deden metingen 30, 60, 120 en 180 minuten na hele lichaam cryotherapie bij -100° C. De behandeling duurde minimaal 1,5 minuten.

Resultaten

  • Een significante afname van de IL-6-waarde bij patiënten met chronische polyartritis direct na hele lichaam cryotherapie. Na een uur liep de waarde weer langzaam op, maar na 3 uur was de uitgangswaarde nog niet bereikt. In de controlegroep zagen de onderzoekers geen opmerkelijke veranderingen van de interleukine-I-β concentratie in het bloed, die overigens al laag was bij de nulmeting.
  • Een significante toename van de IL-2 waarde in de onderzoeksgroep na hele lichaam cryotherapie en na 3 uur een geleidelijke daling van de IL-2 waarde naar de uitgangswaarde. In de controlegroep werd het omgekeerde waargenomen: een afname van de IL2-waarde direct na hele lichaam cryotherapie. Na 180 minuten was de uitgangswaarde nog niet bij alle personen bereikt.
  • Een lichte, bij sommige patiënten duidelijke, afname van de interleukine-I-β waarde en de TNF-1097 waarde. Deze bevinding was niet statistisch significant, omdat de onderzoeksgroep te klein was. Bij de controlegroep bleek de IL-1 waarde nauwelijks te veranderen en werd opnieuw een tegengesteld effect aan dat van de onderzoeksgroep waargenomen: een toename van de TNF-concentratie in het bloed tijdens het eerste uur.

Uit het onderzoek bleek dat IL-6 (dat toeneemt bij ontstekingen en bij chronische polyartritis) significant was afgenomen, wat leidde tot een ontstekingsremmend effect.
De onverwachte toename van IL-2 kan wijzen op stimulatie van differentiatie van suppressor T-lymfocyten. (Suppressor T-lymfocyten zijn regulerende afweercellen die ervoor zorgen dat een afweerreactie niet uit de hand loopt.)

Hoewel uit het onderzoek bleek dat interleukine-I-β en tNF α kunnen toenemen, met inactivatie van de T-cel lijn en weefseldestructie tot gevolg, is vervolgonderzoek noodzakelijk om inzicht te krijgen in het manipuleren van cytokines.

Nieuwe klant Rooster
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ervaar de sensatie van -110°C.

De extreme kou stimuleert het lichaam om herstelprocessen in gang te zetten, processen die het van nature in zich heeft.

Nieuwe klant Rooster

© Freezlab 2019 - Olympisch Stadion 36, 1076 DE Amsterdam - 020-2621054 - info@freezlab.nl
Freezlab Amsterdam wordt beheerd door Cryo Sisters B.V. Algemene Voorwaarden - BTW NL855317942B01 - KvK 63620448 - Privacy Statement
loading