Cadeaubon?

Doe nu je bestelling!

Effecten van langdurige blootstelling van het hele lichaam aan kou op de plasmaconcentraties van ACTH, bèta-endorfine, cortisol, catecholaminen en cytokines bij gezonde vrouwen

Effecten van langdurige blootstelling van het hele lichaam aan kou op de plasmaconcentraties van ACTH, bèta-endorfine, cortisol, catecholaminen en cytokines bij gezonde vrouwen

Auteurs: J Leppäluoto t Westerlund, P Huttunen, J Oksa, J Smolander, B Dugué, M Mikkelsson

Koudetherapie wordt gebruikt om pijn en ontstekingsklachten te verlichten. Deze Finse studie werd opgezet om de invloed van langdurige regelmatige blootstelling aan acute kou te bepalen. Ze bestudeerden twee vormen van koudetherapie: ‘s winters zwemmen in ijskoud water en hele lichaam cryotherapie. De onderzoekers keken daarbij naar humorale factoren die een rol kunnen spelen bij het verminderen van pijn door blootstelling aan kou. (Humoraal betekent: betrekking hebbend op lichaamsvochten.)

Methode

Een groep van 10 gezonde vrouwen werd 12 weken lang 3 x per week blootgesteld aan winterzwemmen (water 0-2° C) gedurende 20 seconden. Een andere groep van 10 vrouwen kreeg 12 weken lang 2 minuten hele lichaam cryotherapie (koude lucht van -110° graden C) in een speciale kamer. In week 1, 2, 4, 8 en 12 werden bloedmonsters afgenomen op een dag dat de vrouwen niet aan kou werden blootgesteld en op een dag dat ze wel aan kou werden blootgesteld. Dit gebeurde vóór de blootstelling (0 min), en 5 en 35 minuten na de blootstelling.

Resultaten

De concentratie van ACTH en cortisol in het bloed was 35 minuten na blootstelling in de weken 4-12 significant lager dan in week 1, waarschijnlijk als gevolg van gewenning. Dit duidt erop dat noch winterzwemmen noch hele lichaam cryotherapie een stimulerend effect had op de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. De concentratie adrenaline bleef hetzelfde in beide experimenten, maar de concentratie noradenaline in het bloed bleek tijdens de behandelperiode bij elke meting met een factor 2 of 3 verhoogd te zijn. Dit gold voor beide vormen van koudetherapie. De concentratie IL-1-bèta, IL-6 of TNF-alfa in het bloed veranderde niet na blootstelling aan kou.

Conclusie

De belangrijkste bevinding was de constante verhoging van noradrenaline als gevolg van blootstelling aan kou. Opvallend was dat die verhoging bij beide vormen van koudetherapie vergelijkbaar was. De frequente stijging van noradrenaline kan een rol spelen bij het verminderen van pijn door hele lichaam cryotherapie en winterzwemmen.

Bron: Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation. 01/02/2008; 68 (2): 145-53. ISSN: 0036-5513DOI: 10,1080 / 00365510701516350

Nieuwe klant Rooster
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ervaar de sensatie van -110°C.

De extreme kou stimuleert het lichaam om herstelprocessen in gang te zetten, processen die het van nature in zich heeft.

Nieuwe klant Rooster

© Freezlab 2019 - Olympisch Stadion 36, 1076 DE Amsterdam - 020-2621054 - info@freezlab.nl
Freezlab Amsterdam wordt beheerd door Cryo Sisters B.V. Algemene Voorwaarden - BTW NL855317942B01 - KvK 63620448 - Privacy Statement
loading