Freez Challenge

Boek nu

Cadeaubon?

Bestel nu

Blootstelling aan extreme kou (- 67,3° C) bij het fibromyalgiesyndroom

Blootstelling aan extreme kou (- 67,3° C) bij het fibromyalgiesyndroom

Chr. Guthenbrunner, G. Englert, M. Neues-Lahusen, A. Gehrke

Er zijn maar een paar onderzoeken gedaan naar het pijnverlichtend effect van hele lichaam cryotherapie bij patiënten met fibromyalgie.

Naast pijnklachten hebben patiënten met dit syndroom vaak last van een verhoogde gevoeligheid voor kou.

Methode

Duitse onderzoekers bestudeerden bij 17 vrouwelijke patiënten met fibromyalgie (die voldeden aan de ACR-criteria) het effect van blootstelling aan kou in een cryokamer (-67,3° C, 1-3 minuten) op de gevoeligheid voor pijn, het thermisch comfort en de ervaren pijnintensiteit. Ze vergeleken de onderzoeksgroep met een controlegroep van gezonde personen.

De onderzoekers deden metingen van de volgende parameters:

  • de pijndrempel voor druk, warmte en kou (meetmethoden: druk-algometrie, Peltier thermode)
  • het thermisch comfort = de mate waarin men de omgevingstemperatuur als behaaglijk ervaart. (meetmethode: lokale stimulatie van de huid met warmte en kou door middel van een Peltier thermode; systematisch gevarieerde stimulatievolgorde)
  • de ervaren pijnintensiteit en het gevoel van welbevinden (meetmethode: visueel analoge schalen, VAS).

Het bepalen van de warmte-pijndrempel en de koude-pijndrempel gebeurde aan de binnenkant van de onderarm. De gevoeligheid voor drukpijn werd gemeten op de processus styloideus radii (puntvormig uitsteeksel van het spaakbeen). De metingen van thermisch comfort vonden plaats op het voorhoofd.

Resultaten

Na blootstelling aan kou in de cryokamer was er sprake van een significante of zeer significante verhoging van de koude-pijndrempel en de drukpijndrempel. Er werden geen veranderingen waargenomen van warmte-pijndrempel. 

De temperaturen van de thermomode (= apparaatje om de gevoeligheid voor warmte en kou te meten) lagen tussen de 17.5° – 27.5° C. Na hele lichaam cryotherapie was de subjectieve gewaarwording van temperaturen binnen dit bereik aanzienlijk toegenomen vergeleken met de uitgangswaarde en de controleperiode.
De onderzoekers berekenden ook de thermische tolerantie. De gemiddelde thermische tolerantie bleek een statistisch significante toename te vertonen. Zo’n verbetering van de thermische tolerantie werd niet waargenomen bij de controlegroep.
Het gemiddelde van de ervaren pijnscores (VAS) was significant afgenomen na blootstelling aan kou in een cryokamer. Ook het algemeen welbevinden verbeterde.

Conclusie

Hele lichaam cryotherapie heeft een pijnverminderend effect bij patiënten met fibromyalgie. Daarnaast neemt de thermische tolerantie toe. Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen of herhaalde blootstelling aan kou in een cryokamer door aanpassing van het organisme leidt tot blijvende verbetering van de gevoeligheid voor pijn en thermisch discomfort.

Nieuwe klant Rooster
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ervaar de sensatie van -110°C.

De extreme kou stimuleert het lichaam om herstelprocessen in gang te zetten, processen die het van nature in zich heeft.

Nieuwe klant Rooster

© Freezlab 2019 - Olympisch Stadion 36, 1076 DE Amsterdam - 020-2621054 - info@freezlab.nl
Freezlab Amsterdam wordt beheerd door Cryo Sisters B.V. Algemene Voorwaarden - BTW NL855317942B01 - KvK 63620448 - Privacy Statement
loading